Política de privacitat

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, RIFACLI informa a l’Usuari que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant l’R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els quals les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions comercials amb RIFACLI. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure als nostres continguts i processar les sol·licituds realitzades al nostre portal.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens envieu seran incorporades al nostre fitxer de USUARIS DE LA WEB, titularitat de RIFACLI i amb domicili en Fructuós Gelabert 6, Piso 4º-2ª – 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Aquest fitxer té implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Navegació

En navegar per les nostres pàgines webs els servidors d’Internet s’emmagatzemaran seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP serà utilitzada més per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a RIFACLI exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

RIFACLI no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. Es exonera el prestador de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per RIFACLI sempre que procedeixi de fonts alienes a l’empresa.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Fructuós Gelabert 6, Piso 4º-2ª – 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), o al correu electrònic: comercial@rifacli.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de RIFACLI, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

RIFACLI es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, RIFACLI no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut en la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre la nostra “Newsletter”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.